شرکتهای تابعه : شرکت سرمایه گذاری پارسیان

شرکتهای تابعه

کوتاه درباره شرکت فرآوری معدنی اپال کانی پارس

شرکت سرمایه گذاری پارسیان در سال ۱۳۸۳به عنوان بازوی توسعه کشور به منظور توسعه طرح های صنعتی در حوزه ها و شرکت های زیرمجموعه تأسیس شد.

از سال ۱۳۹۲ و با هدف نقش آفرینی در راستای اقتصاد مقاومتی، سرمایه گذاری در حوزه معدن و صنایع معدنی به عنوان صنعتی پرمزیت و اشتغال زا به فعالیت اصلی و محوری در شرکت سرمایه گذاری پارسیان تبدیل شد.

ایجاد زنجیره استخراج تا تولید محصول در حوزه صنایع فولادی از اهداف اصلی این شرکت می باشد که هم اکنون با سرعت و قوت دنبال می شود.